Football

乙組仔係時候振作喇

2013/06/02

港甲聯賽「唔降又降」事件據說令三支升班馬中晒招,齊呼「早知唔升啦」,有早知冇乞兒,呢個世界有人蝕底,就梗有人賺凸,否則邊有咁多金融大鱷。依家有番升降制,據知大埔、大中同黃大仙幾隊都想升班,乙組聯賽當堂朝氣勃勃。

呂志興「夠雷」共同進退

畀人老點咗,再做大喊十根本冇意思,警訊成日有做街頭騙案,案件重演之後,仲有麥振江行入鏡頭提醒大家:「騙徒手法層出不窮,各位市民要提高警覺喇!」但係一樣日日有人領嘢,所以受騙人士嘈都冇用,惟有下次醒目啲喇。

有番升降制,被踢落乙組嘅大埔突然充滿希望,外號「富善邨施丹」嘅呂志興同一班大埔兄弟就決定同球隊共同進退,一齊落乙組,興仔話雖然有甲組會搵佢,但佢以大埔優先,而且佢以前做兼職嘅舊老闆都話會請番佢,大埔下季一個星期操三課,勤操有戰意,重返甲組指日可待。

由於只有一個升班名額,下季乙組形勢就好緊湊,臨尾錯失升班資格嘅大中,丙組升班球會黃大仙據說都有機會,其實港會都有能力升班,佢哋要人有人,要場有場,要錢有錢,可惜佢哋唔搞職業,唔符合「鳳凰計劃」要求而升唔到班,實在嘥料。

球壇 股壇 馬壇瓣瓣啱

唔使憂柴憂米專抱打不平

波經所提供之資訊概以較新版本為準,並已力求精確可靠,但不保證絕對無誤。
資料只供參考用途,如有錯漏而導致閣下蒙受損失,本公司概不負責。